21. februar

Medlemsmøte i Saniteten, Kristiansund

  Signe Sefland snakket om helseinnovasjon i Kristiansund

Medlemsmøte 21.2.2018

19 medlemmer deltok.

 

  1. Velkommen. Wenche ønsket velkommen.
  2. Hun ønsket deretter Signe Sefland fra Helseinnovasjonssentret i Kristiansund velkommen. Sefland orienterte og vi fikk forståelse av hva et slikt senter var og hvilke oppgaver de har påtatt seg. Bl.a. var dette med velferdsteknologi veldig viktig pga det i fremtiden vil bli stor mangel på omsorgspersonell. Men hun påpekte at teknologi aldri kan eller skal erstatte varme hender, men derimot frigjøre ressurser ved å jobbe smartere og bedre, slik at disse mer kan rette seg mot reell omsorg. Helseinnovasjonssentret i Kristiansund ligger i forkant og alle kommunene på Nordmøre, samt et par kommuner utenfor Nordmøre er medlemmer. Sentret har pr. i dag 18 ansatte. De har mottatt midler fra sentralt hold og også fylkeskommunen har bidradd. Etter en god orientering, ble det anledning til en spørsmålsrunde.
    Hun fortalte at det skal være en publikumsdag i Caroline kinosenter 18. april, der bl.a. Kåre Haugen, som leder et nasjonalt utvalg, skal snakke om velferdsteknologi. Sefland reklamerte også varmt for kveldsuniversitetet som har møte ca en gang pr. måned. Neste møte der er 7.mars.
  3. Wenche ”luftet” deretter tanken om vi skulle ha neste medlemsmøte 21. mars, slik det var satt opp i planen. Det kolliderer med senioruniversitetet, som mange i telepensjonistene er medlem av. Det ble enighet blant medlemmene om å stryke møtet i mars. Styret diskuterte om vi skulle forsøke å få til en tur til Tingvoll økopark i mai eller juni. Da vil i så fall Byskogen i juni falle ut i år. Vi har også planlagt en tur til Tustna i løpet av august. Medlemmene ønsket å bryte tradisjonen ved å besøke Tingvoll økopark i stedet for å ha grillparty i Byskogen.
  4. Etterpå koset vi oss med kaffe, smørbrød og kake. Loddtrekning med mange gevinster. Møtet slutt ca kl. 1500

 

Åse

-sekretær –

 

 

Neste medlemsmøte er 18. april