25 års jubileum 2019

24. januar 2019 er det 25 år siden Telepensjonistene Tromsø ble stiftet

Styret melder om 25 års jubileumet blir fredag 14. juni 2019 på Quality Hotel Saga i Tromsø.

Sett av datoen, mer informasjon vil komme.