Aktivitetsplan 2. halvår 2015

Aktivitetsplan 2. halvår 2015

Aktivitetsplanen for 2. halvår er sendt ut i posten til medlemmene. Kjære medlemmer, merk av aktivitetene nedenfor i din kalender!

Dagstur til fjells       torsdag 27. august (se nærmere informasjon i egen artikkel på hjemmesiden)
Medlemsmøte         mandag 26. oktober
Julemøte                mandag 7. desember
Årsmøte                 mandag 8. februar 2016