Aktuelt

Oversikt over epostadresser og telefonnummer til tillitsvalgte styremedlemmer

Liv Anne Ødegård, leder,                      telefon 91696826, lanneoe@online.no
Åse Juul Hansen, sekretær,                  telefon 95038648, aasejha@online.no
Kirsten Kanck Lorentzen, kasserer,    telefon 91337178, kan-lor@online.no
Wenche Morch Olsen, styremedlem,  telefon 95103996, wenche.morch@icloud.com
Odd Lysø, styremedlem,                        telefon 97040714, omaglyso@online.no
Jorunn Andresen                                    telefon 93446208, jorunnandresen@hotmail.com

Det nye styret – fra venstre: Kirsten Kanck Lorentzen, Liv Anne Ødegaard, Odd Lysø, Åse Juul Hansen og Wenche
Morch Olsen. Jorunn Andresen manglet på bildet.