Aktuelt

Oversikt over epostadresser og telefonnummer til tillitsvalgte styremedlemmer

Liv Anne Ødegård, leder,                      telefon 91696826, lanneoe@online.no
Åse Juul Hansen, sekretær,                  telefon 95038648, aasejha@online.no
Kirsten Kanck Lorentzen, kasserer,    telefon 91337178, kan-lor@online.no
Wenche Morch Olsen, styremedlem,  telefon 95103996, wenche.morch@icloud.com
Ildri Pettersen, styremedlem,               telefon 97403865, ildpe@online.no
Odlaug Leiren, vara styremedlem,      telefon 90952156, oddl-ro@online.no