Årets basar ga overskuddet til Nepal.

15.05.2015Basarpremiebord2015Gevinstbordet fra basarmøtet

Så er årets basar gjennomført. Oppmøtet var godt, med 85 møtedeltakere.

Det ble solgt 19 loddbøker.

Overskuddet bestemte møtedeltagerne skulle gå til SOS-barnebyer i Nepal.

Vi takker for alle premier som ble gitt til basaren.

__________________________________________________________