Årsberetning 2014

Årsberetning 2014

ÅRSBERETNING FOR

Glåmdal Telepensjonistforening

2014

 

 

Styret for foreningen har i 2014 bestått av:

Leder : Aina Holen

Nestleder : Jorun Holtbakk

Kasserer : Gerd Paulsen

Sekretær : Asbjørg Elserud

Styremedlemmer : Leikvin Solbakken og Elisabeth Bråthen

Varamedlemmer : Jorunn Jusnes og Lola Salberg

Arrangementskomité : May B. Moen og Else Hauger

Valgkomité : Anne Lise Lillehagen og Berit Mykkestue

Vara: Sverre Moen

Revisorer : Målfrid Henaug og Wigdis Solbakken

Vara: Rolf Hauger

 

Styrets arbeid:

Det har i perioden vært avholdt 11 ordinære styremøter. De viktigste sakene som har vært behandlet er:

• Rapportering av regnskap og medlemsutviklingen til Landsforbundet.

• Rekruttering av flere medlemmer.

• Vi betaler fortsatt kontingent til TeleBV, og kan derfor benytte trimrommet deres, og benytte lysløpenettet på Liermoen som en følge av dette. Vi deltar også på deres årsmøte.

• Planlegging av turer, medlemsmøter, grillfest og julearrangement .

• Det var ledersamling for Telepensjonistene i 2014. På Landsmøtet i 2013 ble det vedtatt å nedsette et organisasjonsutvalg, med Odd Kåre Kvalheim som leder. Organisasjonsutvalget skulle se på de utfordringene foreningen står overfor, og vurdere eventuelt behov for organisatoriske endringer som følge av disse utfordringene. På ledersamlingen i 2014 ble det presentert en rekke utfordringer foreningen står overfor, og deltakerne på ledersamlingen fikk i oppgave å komme med innspill til disse. Innspillene ble presentert i plenum, og Organisasjonsutvalget skulle ta dette med seg i sitt videre arbeid. Organisasjonsutvalgets innstilling ble klar i desember 2014, og vi (Telepensjonistene i Glåmdal), skal gi en uttalelse til denne.

 

• Vi fortsetter å ha et samarbeid med Jernbanepensjonistene og SSB på turer.

 

Medlemsmøter/turer o.a.

• Årsmøte ble avholdt 30. januar, 24 medlemmer deltok.

• Det ble forsøkt arrangert tur til musikalen A CHORUS LINE på Chat Noir, men det ble dessverre for få påmeldte. Jernbanepensjonistene og SSB ble invitert til å delta på denne.

• 27. mars hadde vi omvisning på Kongsvinger Festning, med påfølgende middag i Kommandantboligen. 21 medlemmer deltok.

• Medlemsmøte i Sanitetens hus 7. mai.

• Det ble arrangert Ledermøte på Rica Gardermoen hotell i mai, her deltok Aina Holen

• 26. juni var det igjen tid for grillfest hos Else og Rolf. Værmeldingen var ikke helt på «vår side», men Else og Rolf hadde ryddet garasjen, satt opp langbord og pyntet med bjørkeris. Maten smakte som vanlig veldig bra! Tradisjonen tro ble det også arrangert hesteskokasting.

• Jernbanepensjonistene inviterte oss med på tur til Fefor og Peer Gynt spelet, her deltok 2 medlemmer.

• Medlemsmøte 27.8. ble avholdt i lokalene til Frivillighetssentralen.

• Vi hadde tur til Blaafarveværket den 9. september. Heller ikke her var værgudene helt på vår side, men regnet stilnet etter hvert og vi hadde en flott tur. Vi avsluttet med kaffe og kake på Sangrunn på vei hjem. 25 medlemmer deltok.

• Medlemsmøte 20. oktober i Flerbrukshuset ved travbanen – Atle Olav Sæther frisket opp kunnskapene våre om bl a kjøring i rundkjøringer, og bruk av blinklys i disse. Her deltok 26 medlemmer.

• Årets juletilstelning ble en tur til Eidsvoll 1814. Vi fikk omvisning i den nyoppussede Eidsvollsbygningen. Turen gikk videre til Marche på Kløfta hvor vi fikk servert juletallerken. Det var en strek i regningen at vi ikke fikk eget rom og heller ikke hadde mulighet til å få kjøpt viktig tilbehør til ribba. 30 medlemmer deltok.

• Det er innkjøpt 30 billetter til Bjørnhov/Sunde show på Rådhusteateret 14. mars. Ved utgangen av året var 27 påmeldt.

• Vi har også i 2014 gitt en liten oppmerksomhet til de som fyller 70 – 80 og 90 år. Disse var: Ellen Bentengen, 90 år, Karin Hagen 80 år. Følgende fylte 70 år: Brit Walin, Svein Elserud, Bjørg Bredahl, Brit Westberg, Rune Westberg, Leikvin Solbakken, Elisabeth Bråthen, Ingebjørg Paulsrud, Randi Johnsrud og Ingrid Frydenberg. Noen har fått oppmerksomheten overlevert personlig, mens noen er sendt i posten.

 

Medlemssituasjonen:

• Vi er ved utgangen av 2014 var vi 81 betalende medlemmer, og 18 medlemmer som har passert 80, og dermed slipper kontingent. Totalt 99 medlemmer. 7 medlemmer ble utmeldt i 2014.

Økonomi:

• Økonomien i foreningen er god. Ved årsskiftet hadde vi kr 52 646 på bok og kr 5 554 i kontanter, dvs en beholdning på totalt kr 58 200. I tillegg har vi forskuddsbetalt billettene til Bjørnhov/Sunde Show, dette utgjør kr 15 450.

• Det vil imidlertid bli reduserte tilskudd fra Telenor framover, og derfor mindre også ut til oss i lokallagene.

• Vi søkte også i 2014 Hedmark fylkeskommune om tilskudd. Vi fikk innvilget kr 3 600.

 

 

Kongsvinger 27.01.15

Aina Holen, leder