Årsberetning for 2014

Årsbertning 2014

Telepensjonistene, Larvik

Årsberetning, 2014

Årsmøte, 2013 ble avholdt 05.02.2014, kl. 11.00, på China Restaurant, Prinsegt. Larvik

Leder Anni Milward deltok på årsmøtet. Etter årsmøtet informerte hun om utviklingen med pensjonsordningene generelt og i Telenor pensjonskasse.

Styret bestod av: leder: Berit Olafsen, nestleder: Per Michael Elshaug, kasserer: Ragnhild Arntzen, styremedlem: Asbjørg Holt Samuelsen, varamedlem: Else Bjerke.

Styremedlem: Asbjørg Holt Samuelsen har utført sekretærfunksjonen.

Revisorer: Eva Evensen og Ragnhild Grøtterød

Valgkomite: Bjørg Nilsen og Ragnhild Sjølyst.

Ragnhild Arntzen har hatt ansvaret for den lokale postkassa og Per Michael Elshaug har hatt ansvar for nettavisa.

Følgende var på valg: leder Berit Olafsen, kasserer: Ragnhild Arntzen, styremedlem: Asbjørg Holt Samuelsen, vararepresentant: Else Bjerke.

2014

Det nye styret fikk følgende sammensetning: leder: Berit Olafsen, nestleder: Per Michael Elshaug, kasserer: Ragnhild Arntzen, sekretær: Asbjørg Holt Samuelsen, styremedlem: Kjell Reisz, vararepresentant: Else Bjerke.

Revisorer: Eva Evensen og Ragnhild Grøtterød, valgkomite: Ragnhild Sjølyst og Edith Storm.

Kasserer: Ragnhild Arntzen fortsetter med ansvar for den lokal postkassa sammen med nestleder: Per Michael Elshaug. Nestleder: Per Michael Elshaug fortsetter med ansvar for nettavisa.

Antall styremøter: 3

Medlemsmøter, sammenkomster og utflukter.

Enklere vedtak i styret gjennomføres i sammenheng med medlemsmøter og utflukter.

Første halvår hadde vi sammenkomster: 12.03.14, 09.04.14 og 14.05.14. Styret har inngått samarbeid med: XI-LAI DENG Restaurant, Kongegata. 33 Larvik om gjennomføring av møtene. Det tekniske utstyret har ikke fungert veldig godt. Styret vedtok derfor å kjøpe en brukt prosjektor som er mobil. Det er nestleder: Per Michael Elshaug som har ansvar for denne.

12.03.14 var en sammenkomst uten spesielle emner, 09.04.14 hadde vi invitert, Wictor Lønneberg som har skrevet bok om FAMA-gruppen i Larvik. Boken beskriver i detalj hvordan tyskerne ble overvåket under krigen. Flere teleansatte deltok i dette arbeidet, en avlytting som ble gjennomført hele døgnet. 14.05.14 møttes vi på Bøkekroa. Flere medlemmer ble med på tur for å se på landskapet rundt Farrisvannet nå som arbeidene med den nye E18 har startet og videreføring  av  tunnelarbeidene  med nytt jernbanespor mellom Larvik og Porsgrunn. Tor Evensen ledet turen.

Annet halvår: startet med busstur til Eidsvoll og Oslo. Turen ble gjennomført i samarbeid med Larvik kommune og var en markering av 200 årsjubileet for Grunnloven. Stavernsguiden, Nils Melau var med på turen. 16 medlemmer fra Telepensjonistene, Larvik deltok og styret har bare fått positive tilbakemeldinger. Ragnhild Arntzen var leder for telemedlemmene, på turen. 08.10.14 gjennomførte vi en tur til Lauvsetra. Vi leide hytta av Turistforeningen, Larvik. Torleif Refsholt har vært aktiv i Turistforeningen og fortalte om stedet. Hans orientering gjorde til at mange medlemmer hadde mye kunnskaper om stedet og personer. En veldig hyggelig utflukt. 12.11.14,   møttes vi på AI-LAI DENG. Kjell Reisz har jobbet i Telenor driftssenter I Kualalumpur,   Malaysia. Digti er den største mobilopratøren i Malaysa  Det er 260 ansatte i senteret og Telenor eier 30% av mobilselskapet. Kjell viste bilder å fortalte om erfaringer derfra. Året ble avsluttet som tidligere på Gran Hotell, Larvik med vår tradisjonelle meny. Vi disponerte hele Speilsalen noe som  gjorde  det  mulig  å  flytte på seg.

Antall medlemmer som har deltatt på møter og sammenkomster har variert mellom 14 og 23. Styret har  åpnet  for,  at de som ønsker følge på samlinger har muligheter til å ta med ledsager.

Antall medlemmer som har betalt kontingent i 2014, er 34 Et medlem har fått fritak for kontingent.

Leder: Berit Olafsen har orientert om aktuelle saker sammen med kasserer: Ragnhild Arntzen

 

Berit Olafsen (leder)                                                                   Asbjørg Holt Samuelsen (sekretær)