Årsmøte 16. februar 2015

Årsmøte i Telepensjonistene Gjøvik ble avholdt 16. februar. Her er en kort oppsummering av sakene som ble drøftet.

Årsmøtet 2015 behandlet
– årsberetning og regnskap for 2014
– godtgjøring til styret
– rammebudsjett for 2015
– valg.

Under behandling av rammebudsjettet for 2014 ble det foreslått at styret skulle vurdere å registrere foreningen som søker av grasrotmidler.

Medlemmene i det nye styret som ble valgt finnes HER.