Årsmøte 2013

Årsmøtet i Steinkjer Telepensjonister ble holdt i Sparbu veikro, 12.februar 2013.

Årsmelding 2012

Styret .

Styret for 2012 har bestått av

Kirsti Leiros, leder

Arna Veie, nestleder

Brit Blomset, kasserer

Anne Ålberg, sekretær

Oddrun Fostad, styremedlem

Anne Margrethe Wærnes, webredaktør og styremedlem

Eivind Aakran, varamedlem til styret

Ingjerd Hatlinghus, varamedlem til styret

Da Anne Margrethe Wærnes har vært syk mye av året har Eivind Aakran fungert som styremedlem.

 

Medlemmer.

Medlemstallet i 2012 har vært 56 pr. 31.12.2012, og det er 51 pr 1.1.2013. 3 medlemmer er gått bort iløpet av året, 2 er flyttet, og 1 har ikke betalt medlemskontigent. 1 nytt medlem er innmeldt pr. 1.1.2013.

Verving er et kontinuerlig gjøremål for foreninga, og vi prøver å fange opp de av våre kolleger som blir 60 år.

 

Styremøter.

I 2012 har vi hatt 9 styremøter, og mange saker er blitt behandlet, og vi har hatt mye sosialt i forbindelse med møtene, da vi har styremøtene hjemme hos oss selv, og en kopp kaffe og mimring og prat gir det sosiale som skal til for et fyldig og godt styremøte.

 

Medlemsmøter.

Vi har som tidligere år hatt 4 medlemsmøter. Årsmøte, vårmøte, høstmøte og julemøte.

Årsmøtet ble arrangert på Tingvold Park Hotell, Vårmøtet med en tur til Inderøy, Høstmøtet med en tur til Rørvik, og Julemøtet vart også i år arrangert på Verdal Hotell.

 

Medlemskontingent.

På årsmøte 2011 ble kontingenten økt til kr. 200,- , noe den også har vært i 2012.

 

Informasjonsmøter og representasjon.

Leder deltok på lederkonferansen våren 2012.

Leder var også invitert til årsmøtet i Telepensjonistene Trondheim, men da leder var sykmeldt ble det nestleder som deltok på det møtet, og hvor hu fikk glede av å treffe mange tidligere kolleger.

 

Sponsing av 65+.

Foreninga har i flere år sponset deltakere til dette kurset med kr. 200,- , og det er fortsatt forreningas interesse at medlemmene deltar på det, og det er enighet om at sponsing fortsatt blir utført.

I året 2012 har ingen meldt seg som deltakere.

 

Gaver runde år.

Flere av våre medlemmer har i løpet av året fått gavekortet som er lagets gratulasjon ved runding av 70-80-90-100 år o.s.v.

 

Turer.

Både vårmøtet og høstmøtet ble arrangert i forbindelse med en tur.

Flotte turer er det blitt. Vårturen gikk den «Gyldne omvei» med noen sidesprang. Vi kjørte buss og besøkte,om ikke alle, så i hvertfall mange av Inderøys sine attraksjoner. Gangstad Gård, Kjerknesvågen Marina, Sakshaug gamle Kirke, Nils Aas kunstverksted, Husfrua og Gulburet.

Vi drakk kaffe på Husfrua, spiste middag og arrangerte vårt vårmøte i Bestemorstua på gården Verdal Østre. Selv om 2012 ikke var det året hvor vi hadde så alt for mange soldager, var denne dagen solfylt og en helt vidunderlg turdag.

 

Høstturen gikk til Rørvik med besøk på Telenors gedigne flotte bedrift der. Det var avtalt med Alf Ivar Tronsmo, som er ansatt der, at vi fekk møte ham som var en tidligere kollega på Steinkjer, og vi ble imottatt av ham og en avdelingsleder. Vi fekk servert kaffe med deilige kaker, og fekk sjå oss om.

Vi bodde på Kysthotellet, og på kvelden hadde vi vårt høstmøte, og litt sosialt opplegg, hvor Jan deltok med sin gitar og sin sangstemme.

Dagen etter var vi på besøk hos en tidligere kollega, Odd Elveland, som har fremskaffet et gedigent Telemuseum. Han var raus og ga oss hver sin bok som han er forfatter av. Museet var skikkelig interressant med masse nostalgi for oss tidligere teleansatte.

 

Sanghefte.

Komiteen som har jobba med, og prøvd på muligheten med å fremskaffe et nytt sanghefte, har gitt opp. Meget vanskelig, da det er så mye rettigheter bundet til hver sang. Det bevilgede beløp fra sentralt hold ble bekreftet som foreningas rettighet, da gruppa har lagt ned mange timer arbeid på prosjektet.

 

Verving.

Medlemmene har også i år vært våken for å fange opp de av våre medlemmer som blir 60 år og da kan verves til medlemmer. Potensialet er ikke så alt for stort, så det blir kamp om fangsten….

Håper at de som fyller 60 år, forstår hvor trivelig vi kan ha det i foreninga, og kommer sammen med oss.

 

Sluttord.

Styret vil takke alle medlemmene for godt oppmøte og aktiv deltakelse på møter og turer i gjennom året. Likedan vil vi takke for et godt positivt samarbeid mellom tillitsvalgte i foreninga.

Foreninga vil lyse fred over minnet til de 3 medlemmene som døde i 2012.

Ønske for styret er at medlemmene ser positivt på å velges til et verv for styre og stell som må utføres, slik at vi i fellesskap kan fortsette den gode kontakten for – og med – tidligere kolleger.

 

 Deler av Styret 2012.JPG

Leder, nestleder, kasserer og sekretær 2012.

 

Det nye styret, valgt på årsmøtet:

Leder: Kirsti Leiros, gjenvalg

Nestleder:Astrid Bjørgen, ny

Sekretær: Anne Ålberg, gjenvalg

Kasserer: Brit Blomset, ikke på valg

Styremedlem: Oddrun Fostad, ikke på valg

Styremedlem: Aud Frøseth, ny

Varamedlem:Eivind Aakran, gjenvalg

Varamedlem: Mildrid Dahl, ny