Årsmøte 2017 Telepensjonistene Bergen og Hordaland

Protokoll fra årsmøte 7. februar 2017 - Telepensjonistene Bergen og Hordaland

Ber-årsmøte 2017