Tidligere årsmøter i Telepensjonistene Bergen

Her finner du årets og tidligere års protokoller.

 BER_protokoll2_Open-Book-Clip-Art-Red

 Årsmøtet:

Trykk på aktuelt årstall