Bergen

Bergen

Telepensjonistene Bergen og Hordaland

BER_Bergensbyvåpen1  BER_Kvamherad1  BER_Stordkommune12  BER_Vosskommune12

Utenom Bergen har vi lokale grupper i Norheimsund, Stord og Voss. Disse har noe lokal aktivitet og kan også delta på alle møter, arrangement og turer i Bergen.

Alle pensjonister fra Telenor og fra enheter i tidligere Televerket og Telenor ASA, samt deres ektefelle/samboer, eller gjenlevende ektefelle/samboer, kan bli medlemmer av foreningen.

Vi møtes den 2. tirsdagen i måneden, unntatt om sommeren. Treffmøtene varer fra kl. 11.00 til 13.00.

Fast møtested er møtelokale som vi leier i Tabernakelet. Adressen er Marken 27, men inngangen er opp fra Kaigaten, ett kvartal fra Jernbanen.

Vil du vite mer om hva vi kan tilby, se i menyen til høyre under Aktivitet Bergen.

 

_______________________________________________________________________

 

Se alle