Stavanger

Stavanger

Velkommen til Stavanger

Redaktør av hjemmesidene: John Abrahamsen – tlf 940 32 480 – e-post: john.abrahamsen@lyse.net
Foreningens e-postadresse: tpstavanger@telepensjonistene.no

Innkalling til årsmøte 29 januar 2018

| Årsberetninger Stavanger Stavanger

Vedlagt følger saksliste til Telepensjonistenes sitt årsmøte 29 januar 2018 kl.12:00 i møtesalen til Tjensvoll kirke samt årsberetning for 2017Les mer

MØTEPLAN TELEPENSJONISTENE I STAVANGER 2018

| Medlemsmøter Stavanger Stavanger

Nå er møteplan og emner for våren 2018 klar. Dette gjelder også turen som vi skal ha sammen med Haugesund. Høstens opplegg blir lagt ut så snart det blir klart. NB!!!!!! MØTET DEN 23 APRIL SKAL VÆRE I VÅLANDSTÅRNET.Les mer

Se alle