Stavanger

Stavanger

Velkommen til Stavanger

Redaktør av hjemmesidene: John Abrahamsen – tlf 940 32 480 – e-post: john.abrahamsen@lyse.net
Foreningens e-postadresse: tpstavanger@telepensjonistene.no

TELEFONGEN FRA EN SVUNNEN TID 1981

| Historie Stavanger Stavanger

Her kommer 7 årgang av Telefongen som var husorgan for Stavanger Teleområde. De vedlagte utgaver er fra 1981. Jeg gjør oppmerksom på at nr.2 B er en graf som uteble i nr.2 A. Dette er side 20 av nr.2 A. God fornøyelse.Les mer

TELEFONGEN FRA SVUNNEN TID 1980

| Historie Stavanger

Her kommer 6 årgang av Telefongen som var husorgan for Stavanger Teleområde. De vedlagte utgaver er fra 1980. God fornøyelse.Les mer

Se alle