Bilder 5.12.2012.

Bilder 5.12.2012.

Karen L. Danielsen, Ragnhild Sjølyst, Bjørg Nilsen og Runar Nordrum