Bilder 5.12.2012.

Bilder 5.12.2012.

Petra Olsen, Ragnhild og Per Arne Grøtterød, Gjert Gjertsen.