Blanketter

INNMELDING, UTMELDING OG ADRESSEFORANDRING

Denne blanketten skal brukes av lokalforeningene for rapportering og oppfølging av endringer i medlemsregistreringen til Forbundskontoret. Du finner blanketten ved å klikke på lenken nedenfor:

Innmelding, utmelding og adresseforandring


REISEREGNING 

Reiseregning skal brukes for tjenestereiser på oppdrag for Telepensjonistenes Landsforbund eller en av lokalforeningene. Tjenestereiser skal godtgjøres etter Statens reiseregulativ.  Du finner blanketten ved å klikke på lenken nedenfor:

Reiseregning


REFUSJON AV UTLEGG

Denne blanketten skal benyttes når et styremedlem, sentralt eller lokalt, har gjort en anskaffelse som skal refunderes.  Du finner blanketten ved å klikke på lenken nedenfor:

Refusjon av utlegg


REGNING FOR TIMEBETALTE OPPDRAG

Timebetalt arbeid er i hovedsak aktuell for Forbundskontoret. Blanketten kan imidlertid brukes også lokalt om dette er aktuelt i henhold til styrevedtak i lokalforeningen.  Du finner blanketten ved å klikke på lenken nedenfor:

Regning for timebetalte oppdrag


ÅRSRAPPORTERING

Her ligger blanketter som skal benyttes for årsrapportering 2015. Frist for rapportering er 15. februar 2016.

Regnskapsrapportering for 2017


REVISORERKLÆRING

Her ligger mal for erklæring fra revisor om utført kontroll av regnskap.

Revisorerklæring


AKTIVITETSOVERSIKT

Her ligger skjema for rapportering av aktiviteter

Aktivitetsoversikt