Aktivitetsplan Telepensjonistene Bodø/Salten 1. halvår 2018

Dato

     

Aktivitet

15. februar

Årsmøte og Medlemsmøte

19. april

Medlemsmøte

24. mai

Medlemsmøte

21. juni

Medlemsmøte