Aktivitetsplan Telepensjonistene Bodø/Salten 2. halvår 2017

Dato

     

Aktivitet

31. august

Medlemsmøte

28. september

Medlemsmøte

26. oktober

Medlemsmøte

8. desember

Julemøte