Aktivitetsplan Telepensjonistene Bodø/Salten 1. halvår 2017

Dato

     

Aktivitet

26. januar

Medlemsmøte

16. februar

Årsmøte/Medlemsmøte

23. mars

Medlemsmøte

18. mai

Medlemsmøte

1. – 8. juni

Tur til Gardasjøen/Verona