Aktivitetsplan Telepensjonistene Bodø/Salten 2. halvår 2018

Dato

     

Aktivitet

23. august

Medlemsmøte Avlyst

20. september

Medlemsmøte

25. september til
2. oktober

Cruise Rhinen/Mosel

25. oktober

Medlemsmøte

7. desember

Julemøte