Årsmøte og medlemsmøte 5. februar 2015

Årsmøtet

2015 fant sted på Sølvsuper Helse-velferdssenter.
49  medlemmer markerte ved møtets oppstart ett minutt stillhet for å minnes 8 av foreningens medlemmer som er gått bort.
Deretter ble det gjennomført vanlig årsmøteagenda, med
– gjennomgang og godkjenning av årsmelding for Telepensjonistene Bodø/Salten, og samme for Bodø Radio og Kringkastingsmuseum.
– gjennomgang og godkjenning av regnskap for 2014 og budsjett for 2015
– innkommet forslag om kontingentøkning ble ikke godkjent
– Valg:

Leder: Gerd C. B. Kristensen
Sekretær: Nils Bøe
Kasserer: Tove Kilskar
Styremedlemmer: Harald Kvig, Turid Wensell, Rigmor Dahn og Laila Evjenth
WEB-ansvarlig: Yngve Lothe
Vara til styret: Randi Nilsen og Reidun Olaisen
Revisorer: Gerd Kalvik og Ingri Kristiansen
Representant Eldreråd Nordland Fylke og Bodø Kommune: Nils Bøe
Ringegruppe: Lilly U. Skotmyr og Bjørg Andreassen
Valgkomite: Reidun Olaisen, Wenche Arntzen og Målfrid Solstad
Reisekomite: Styret
Musikkgruppe: Nita Mathisen, Thomas Mathisen og Sture Evjenth

Fullstendig referat fra årsmøtet kan du lese her..

 

Medlemsmøtet ble gjennomført i forlengelsen av årsmøtet.

Her ble det informert om Portugalturen og det ble gitt en orientering om styrets kommentar til «Framtidig organisasjon/virksomhet for Telepensjonistenes Landsforbund».

Bergenspensjonistene har henvendt seg til vår avdeling for et felles møte i Bodø i slutten av mai. Det går mot ei samling på hotell «Havet».

Odd Stemland, som nylig fylt 80 unge år, takket for oppmerksomheten og ga oss en ny munter historie fra ”Oluf” sine viderverdigheter uti tyrefekting. Stor applaus!

Gerd avsluttet medlemsmøtet med en varm og personlig hilsen:
TAKK  FOR TILLIT GJENNOM MANGE ÅR !
FØRST VIL JEG AT VÅRE 3 ÆRESMEDLEMMER SKAL REISE SEG, OG VI GIR DEM VÅR HONNØR FOR AKTIVT Å HA DELTATT PÅ MØTER OG REISER I ÅRET SOM GIKK. DERE ER ET SUPERT EKSEMPEL FOR OSS ALLE.

TAKK  TIL STYRET SOM HAR STÅTT PÅ SAMMEN MED MEG, SPESIELL TAKK TIL ARNE KJELL SOM TAKKER AV ETTER MANGE ÅR SOM SEKRETÆR OG REISEANSVARLIG.  HAN OG YNGVE LOTHE HAR GJORT OSS KJENT FOR GODE NETTSIDER, INTERESSANTE INTERVJU, GRASROTANDEL,  GODE NYHETSBLAD, OG EN AKTIV TJENESTE. TAKK TIL TOVE FOR SOLID KASSERERJOBB, OG DE ØVRIGE I STYRET FOR FLOTT OPPBACKING.

PÅ ET ÅRSMØTE ER DET VIKTIG OG RIKTIG Å TREKKE FRAM VÅR AKTIVITET SOM LOKALFORENING. VI DELTAR SENTRALT MED INNLEGG, PROSJEKTARBEID, VALGKOMITEARBEID O.L. VI HAR HATT FLERE GODE KÅSERIER, OG JEG TROR AT INNHOLDET PÅ MØTENE GIR GRUNNLAG FOR MØTEDELTAKELSEN SOM IMPONERER OSS ALLE. VI TROR AT DET GODE MILJØET PÅ VÅR GAMLE ARBEIDSPLASS ER GRUNNLAGET FOR AKTIVITET OG STEMNING PÅ MØTENE OG REISENE VÅRE.

NILS – MIN KJÆRE VENN OG VÅPENDRAGER, ER EN GOD DISKUSJONSPARTNER SOM ALLTID STILLER OPP MED SIN ERFARING OG SINE MENINGER.

TAKK TIL VALGKOMITEEN FOR VEL UTFØRT ARBEID OG VELKOMMEN TIL LAILA, TIL SAMARBEID OG AKTIVITET. TAKK TIL STURE, NITA, THOMAS OG ODD FOR HYGGE OG TRIVSEL.

Fullstendig referat fra medlemsmøtet kan du lese her..

 

Bildesamling fra møtene (klikk i bildet  for større format)

kollasj