Styret og andre verv/komiteer 2017/2018

Styret

 

Navn Verv Mail Tlf
Gerd Blomstrand Kristensen Leder gbkriste@online.no 41695790
Tove Kilskar Kasserer tokhaj@gmail.com 91313593
Nils Bøe Sekretær nitte.boe@gmail.com 41294159
Rigmor Dahn Styremedlem rigelis@online.no 91689065
Mai Britt Thune Styremedlem mai.thune22@gmail.com 90015644
Turid Wensell Styremedlem tu.elias@hotmail.com 95801526
Håkon Rindal Styremedlem h-rindal@online.no 95794994
Irene Rødtang Rottem Varamedlem irene.rottem@gmail.com 45053659
Laila Evjenth Varamedlem l-evjent@online.no 90665461
Reidar Johansen Varamedlem camoy@online.no 91573400

 

Andre verv/Komiteer:

Revisorer:
Gerd Kalvik
Ingri Kristiansen

Ringegruppe:
Åshild Furebotten 95072039
Bjørg Andreassen 75524250
Reidun Olaisen 97535670

Valgkomite:
Reidun M. Olaisen (leder) 97535670
Målfrid Solstad 91573551
Bjørg Andreassen 41694830

Musikk:
Sture Evjenth
Nita Mathisen
Thomas Mathisen

WEB ansvarlig:
Yngve Lothe