Velkommen til Bodø Radio og Kringkastingsmuseum, Løp

Velkommen til Bodø Radio og Kringkastingsmuseum, Løp

Besøkstider: Tirsdager 1000 - 1600. Bodø Radio og Kringkastingsmuseum ligger på Løp, ca 8 km nord for Bodø (mot Kjerringøy). Kontakt: bokringmuseum@gmail.com

Litt historikk:

Bodø kringkaster (LKD) ble bygd i 1930 på Hernesmyra, ca. 3 km sørvest for Bodø.
Senderen var på 0,5 kW, levert i henhold til avtale med Telefunken. Kringkasteren ble satt i drift 15. februar 1931. Frekvenser 662, 635 og 686 kHz.
I 1936 ble kringkasteren forsterket ved montering av en 10 kW EB-sender (utviklet og produsert samtidig med Stavangersenderen) og denne ble tatt i bruk i august 1936 (850 og 823 kHz). Kringkasteren ble forsynt med synkroniseringsutstyr og gikk fra november 1938 til mars 1939 synkront med Finnmark kringkaster på 347 kHz. Deretter 253 kHz som også ble beholdt gjennom og etter krigen (skulle skiftet til 543 kHz om Montreaux-planen i 1940 var blitt implementert).
Studio brant ned 27. mai 1940 sammen med store deler av Bodø by, men kringkasteren var i full drift igjen 19. juli 1940. I 1942 ble kringkasteren flyttet til Løp og kom i drift her 7. januar 1943. Under flyttingen ble kringkastingen besørget av en 1 kW kringkaster. Kringkasteren fikk i 1950-51 en reservesender, en ombygd tysk sender med reservekraftaggregat. Iht København-planen skiftet Bodø frekvens 15/3-50 fra 253 til 674 kHz.
I 1967 ble EB-senderen erstattet av ny fjernstyrt 10 kW Philips-sender (8FZ519). Skulle ha vært nedlagt i 1978 i henhold til frekvensavtalen dengang, men ble «midlertidig» beholdt og justert til 675 kHz. Senderen nedlagt i 1999 etterat ny 20 kW sender er tatt i bruk fra Røst.
(Klippet fra «MEDLEMSBLAD FOR NORSK RADIOHISTORISK FORENING
NR. 111(3/10) 26.ÅRGANG SEPTEMBER 2010. Forfatter Just Qvigstad)