Dagens gladmelding

Telemuseet er reddet

Dette er overskriften i en artikkel i Romerikes Blad (RB) i dag, 5. september.

I lørdagsutgaven av avisen fortalte direktør Eli Hall ved Telemuseet i Fet at museet gikk på sparebluss og levde på oppsparte midler etter at Telenor besluttet at de ikke lenger vil gi Telemuseet økonomisk støtte. De siste årene har museet vært truet av nedleggelse, og uten støtte fra regjeringen ville det være kroken på døra fra nyttår.

Mandag kveld avslørte Kari Kjønnaas Kjos (Frp) at regjeringen vil bevilge 6,6 millioner kroner i statsbudsjettet som legges frem i oktober.

«Regjeringen synes det er leit at Telenor trekker seg helt ut og skulle gjerne sett at de kunne ha bidratt noe. Derfor er det gledelig å kunne fortelle at det nå blir penger på Telemuseet», sier Kjønnaas Kjos til RB. RB skriver at det var etter en samtale med samferdselsminister Solvik-Olsen at hun nå kunne legge fram nyheten. Hun sier at dette ble bestemt for en stund siden da budsjettet ble laget, og at hun med tanke på saken i RB på lørdag syntes det var greit at museet fikk beskjed nå.

Direktør Eli Hall setter selvsagt svært stor pris på nyheten om at regjeringen bevilger penger til museet og sier at det betyr at museet kan ta vare på en nasjonal kulturskatt.

Sammenslåing med Teknisk museum
Det går mot sammenslåing med Teknisk museum. Eli Hall sier at de to stiftelsene vil bli slått sammen, og at Teknisk museum vil kunne overta telemuseets ansatte. Da vil kompetansen rundt Telemuseets samling fortsatt bli ivaretatt, samtidig som Teknisk museum med sine tekniske konservatorer og forskere vil kunne knyttes opp mot samlingen.

For Hall og de andre ved Telemuseet er det godt å få avklart fremtiden. «Da blir det bare å signere når statsbudsjettet er klart, det vil også være lettere i forhold til forhandlingene med Teknisk museum. Vi vet at det tar litt tid når to stiftelser skal slå seg sammen», sier Hall til RB og lovet en feiring på kontoret tirsdag.

(Kilde: Romerikes blad (5.9.2017)

Lenke til Telemuseets hjemmesider.