Dagstur til «Tusenårsstaden Gulatinget» Eivindvik i Sogn

Torsdag den 7. juni 2018 inviterer Telepensjonistene Bergen og Hordaland alle medlemmer til dagstur til «Tusenårsstaden Gulatinget» i Eivindvik i Sogn og Fjordane. Påmelding til: Gunnar Larsen: gunnarla@online.no; mobil 95171834 eller Kari Strand Ivarsflaten: ka-stran@online.no; mobil 97740562

Gulen-Eivindvik-PDF