Elvebåtcruice på Rhinen 9. – 14. september 2018 – AVLYST

Køln-Koblenz-Cochem-Brauback.-Lorely-Rudesheim----Mainz-Køln. Se vedlegg for priser og påmelding. NY FRIST FOR PÅMELDING, 15.5. Det er også anledning til å melde på venner og bekjente. Vi trenger tre flere påmeldinger for at turen skal kunne gjennomføres

AVLYST PGA. FOR FÅ PÅMELDINGER

Elvecruise Peer Gynt