Folk i farta

Vi har møtt noen medlemmer og stilt dem spørsmål....

Vi har møtt noen medlemmer og stilt dem spørsmål…. 

 • Har du noen gode sommerminner fra iår?
 • Kommentarer til økt eiendomsskatt?
 • Savner du noe på medlemsmøtene?
 • Synspunkter på den store byggeaktiviteten i Bodø?
 • Har du på noen måte utnyttet det ekstremt gode høstværet i år?

.… og her er svarene:

Asbjørn Nordli

Knut Hagen
 • Fellesturen til Gardasjøen ga fine minner.
 • I utgangspunktet for høy, men man må jo bare betale.
 • Lydnivået fra mikrofonene er vanskelig å høre/forstå. Bør justeres.
 • Sperringer/omkjøringer innenfor et snevert område skaper problemer.
 • Nei, ikke spesielt.
 • Ja, veldig hyggelig bryllup hos barnebarn.
 • Sikkert hardt for mange, men vi har klart oss bra
 • Nei, bare meget hyggelige møter.
 • Nei, dette blir bare flott etter hvert som alt ferdigstilles.
 • Så mye utetid som mulig, men noe begrenset pga sykdom hos kona.

Wenche Arntzen

Astrid Nyland
 • Veldig hyggelig besøk av datter med familie i sommer.
 • Nei. Foreløpig uavklart, men det blir jo husleieøkning.
 • Nei, koser meg på møtene med gode foredragsholdere.
 • Det er helt forferdelig, byen ødelegges jo.
 • Ja, plukket masse multer senest 24.9.

 

 

 

 • Fellesturen til Italia var flott. Dessuten er hagejobbing veldig hyggelig.
 • Ikke tenkt så mye over det. Det reguleres inn i husleien.
 • Nei. Alt er fint på medlemsmøtene med aktuelle foredragsholdere.
 • Synes det blir alt for høyt og blokkete. Finnes det nok folk til å fylle alt?
 • Ja i stor grad med mange små utflukter med bl.a. bærplukking.