God jul

Forbundslederen ønsker alle medlemmer og tillitsvalgte god jul

TPL-julemotiv fra Arne

Kjære medlemmer og tillitsvalgte.

Nå står julehøytiden for døren. Familie og venner står i fokus og julegaver og julehilsener skal formidles. Høytiden er et velfortjent avbrekk for alle som har bidratt i Forbundets arbeid gjennom 2015. En stor takk til dere alle.

Det er gjennomført et stort arbeid med etablering av nye nettsider (web-sider) for Forbundet. Prosjektleder har vært Kjell Engen, med prosjektdeltakere  Roy Knag Jæger (Landsstyret),  Harald Pedersen (TP Fornebu) og Tor Einar Sæther (TP Oslo).
Yngve Lothe og flere andre av de lokale redaktørene har også vært en gode bidragsytere i dette arbeidet.

Vi håper de nye sidene stimulerer til enda mer bruk.

Nytt landsstyre (fra 18.06.15) har hatt 4 møter, hvorav ett som telefonmøte. I samme periode er det avviklet 6 møter i arbeidsutvalget, hvorav to som telefonmøter.

Det nye landsstyret har arbeidet med organisasjonsutvikling med fokus på momenter som verving, møtefrekvens, arbeidsform, arbeidsfordeling, kommunikasjon, for å nevne noen. Økonomioppfølgingen har også hatt stor fokus.

Mye av arbeidet som landsstyret har vektlagt, finnes også i organisasjonsutvalgets rapport. Dette til tross, så har landsstyret iverksatt konkret arbeid med organisasjonsutvalgets innstilling. De ulike forslag og innspill vil bli gjenstand for bearbeiding. Noe kan bli fremmet som forslag på kommende landsmøte.

Tillitsvalgtes arbeid, sentralt og lokalt, er avgjørende for at forbundet skal nå sine mål. Jeg opplever at det gode tillitsvalgtarbeidet gir gode resultater landet rundt. En stor takk til alle dere.

Det viktigste er selvsagt våre trofaste medlemmer. Det vil være en utfordring å verve og beholde medlemmer framover. Landsstyret nedsatte et utvalg som har arbeidet med verving. Noe er kommunisert til lokalforeningene, med forslag til vervebrev og en tipsliste for lokale aktiviteter. En aktiv verveaktivitet blant våre medlemmer vil være kjærkomment.

Til slutt vil jeg ønske alle våre medlemmer og tillitsvalgte:

God jul og godt nytt år.

Med vennlig hilsen

Arne Jenssen
Forbundsleder