Handlingsprogram for 2015-2017

Handlingsprogrammet skal være førende for Telepensjonistenes Landsforbund i alle organisasjonsledd og gi støtte/veiledning for det grunnlaget vi skal arbeide etter i årene 2015-2017.

Overordnede mål og krav er beskrevet under hvert kapittel, med en innledning og begrunnelse for hvorfor innsatsområdene er prioritert. Organisasjonsstrukturen gjengir de forskjellig nivå, mens Vedtektene angir fullmaktene innenfor hvert organisasjonsledd. Det er ved felles innsats og målrettede aktivityeter vi skal nå våre mål. Vi skal samle alle telepensjonister i Telepensjonistenes Landsforbund og arbeide aktivt for at vi fortsatt blir et attraktivt og godt tilbud/sosialt nettverk for tidligere kolleger. Et godt omdømme skal opprettholdes og gjennomgående være vår ledetråd for tidsaktuell informasjon og kommunikasjon mellom organisasjonsledd og medlemmene.

Handlingsprogrammet er skrevet i MS word og kan lastes ned ved å klikke HER