Har du husket å betale kontingenten for 2019?

Minner de som måtte ha glemt å betale, om at betalingsfristen for medlemskontingent 2019 var 22.04.19.

Kontingenten, kr 200,00 betales til kontonummer 3625.38.76578.

Husk å merke innbetalingen med navn.