AVLYST grunnet for få påmeldte!!! – Høsttur 7. september 2017

AVLYST grunnet for få påmeldte!!! – Høsttur 7. september 2017

AVLYST! - Turen går til Kistefos-museet på Jevnaker og videre til Søsterkirkene på Granavollen

Søsterkirkene på Granavollen

 

Avreise  med turbuss fra Vikingeskipet kl 0900

Ankomst Kistefoss ca kl 1100. Her får vi kaffe og baguett i Kafeen

Omvisning i Industrihallen kl 1200 varighet ca 45- 60 min.

Videre til Søsterkirkene, her får vi omvisning kl 1400

Middag på Granavollen Pensjonat kl 1500, to retter med kaffe.

Pris pr person kr 450 for medlemmer og 550 for ikke medlemmer.

Det blir anledning til å gå litt rundt både på Jevnaker og Granavollen.

Påmeldingsfrist 25.august til

Aud: 48600584 eller Anne May: 90858625

 

Om Kistefos-museet:

Kistefos-Museet omfatter industrimuseum, kunsthall og skulpturpark.

Stiftelsen Kistefos-Museet ble opprettet i 1996, og kom i stand ved gaver fra Christen Sveaas og Jevnaker kommune. Christen Sveaas er barnebarn av Anders Sveaas, grunnleggeren av A/S Kistefos Træsliberi.

Kistefos-Museets hovedoppgave er å ivareta og utvikle det som i dag er et teknisk-industrielt kulturminne av nasjonal betydning. Kistefos-Museet har ansvaret for bevaring av de gamle bygningene som står som et minne etter A/S Kistefos Træsliberis industrivirksomhet på Kistefoss, og også tradisjonene rundt denne virksomheten.

Fabrikkanlegget på Kistefoss befinner seg på Riksantikvarens liste over bevaringsverdige teknisk-industrielle kulturminner, og Kistefos-Museet mottar årlig betydelig støtte fra Riksantikvaren over Klima og Miljødepartementets  budsjett.

 

Om Søsterkirkene:
To kirker bygd tett ved siden av hverandre. I vår tid virker dette spesielt, men tidligere var ikke dette et helt uvanlig syn. Begge kirkene ble bygd på 1100 tallet i romansk stil og senere utvidet i gotisk stil.

Den eldste kirken, Mariakirken, er vigd til jomfru Maria, Jesu mor. Den har en enkel arkitektur i grovhogget stein. Kirken ble i en periode brukt som gravkapell. Ved restaurering i 1990 ble det satt inn et glassmaleri i østvinduet. Vinduet er tredelt og har Maria – motiv i blått. Med sitt barokkorgel, blir kirken i dag mest brukt til konserter og andre kulturelle arrangementer. Nordre kirke, Nikolaikirken, er viet til St. Nicolaus, skytshelgen for de veifarende.

Nikolaikirken er bygd som en basilika, en liten katedral. Nå er det denne som er soknekirken. Kirkeklokkene er plassert i et frittstående tårn. Klokketårnet er knyttet til restene av en mur som opprinnelig var tre-fire meter høy og omsluttet begge kirkene.