Impulsen nr. 3 1992

Impulsen nr. 3 1992

Som årets julehilsen er den siste utgaven av Impulsen, Bedriftsorgan for Drammen Teleområde nr. 3 1992 lagt ut. Styret i Telepensjonistene i Drammen ønsker alle medlemmer en Riktig God Jul og Et Godt Nytt År.

Fra 1993 er alle teleområdene lagt ned og denne utgaven av Impulsen markerer at en æra i Televerket er over. Fra 1993 er teleområdene historie. Det er bare bladets side 1 – 5 som er lagt ut. Årsaken er at dokumentet blir for stort.

Som dere vil se av bildene er det noen av våre kollegaer som er gått bort siden denne utgaven av Impulsen kom ut i 1992.

Første siden viser Økonomiavdelingen. Som en juleoppgave kan hver enkelt se om en husker navnene på alle kollegaene.

Gjør oppmerksom på at det tar noe tid å få opp dokumentet, så vær tålmodige.