Informasjon fra styret

Petter Bliksrud er blitt ny sekretær.

Påmeldinger til kro og  medlemsmøter er til Petter Bliksrud på tlf 90030506 eller telep-se@online.no.

Påmelding til møtene er 4 dager før møtet.

Styret