Innkalling til årsmøte i Telepensjonistene 2019

Tirsdag 12. februar 2019 kl. 1100-1300

Dagsorden:

Vi starter møtet kl. 1100 med smørbrød og kaffe.

Sak 1. kl 1145 Velkommen til årsmøtet v/Leder

Sak 2. Valg av:

  • a) møteleder
  • b) referent
  • c) 2 stemmetellere
  • d) 2 protokollunderskrivere

Sak 3. Årsberetning ved møteleder

Sak 4. Innkomne forslag (Disse må være kommet til styret minst 2 uker før årsmøtet)

Sak 5. Fastsetting av kontingent og styrehonorar

Sak 6. Regnskap m/budsjett

Sak 7. Valg

 

Hjertelig velkommen til Årsmøte for Telepensjonistene Bergen og Hordaland

Ta med tilsendte/vedlagt møteinnkalling og årsmelding til møtet.

 

Ulf Rathe

Leder

 

Årsmøtedokumentene:

Årsmøteinnkalling 12.februar 2019

Årsmelding 2018 Bergen og Hordaland