Jubilantar 2018

LEPENSJONISTLAGET I SOGN OG FJ0RDANE

JUBILANTAR I 2018

 

95 ÅR

 

90 ÅR

DAGUNN KLAKEGG, FØRDE                                 9. OKTOBER

TORBJØRG LOSNEGARD, LEIRVIK                    15. AUGUST

SOLVEIG WEVLING DALE, DALSØYRA             18.OKTOBER

 

80 ÅR
ARNE GJERDE, FØRDE                                      4. DESEMBER

ODA STEIRO, FØRDE                                          5. APRIL

HELGE OTTESEN, FØRDE                                  6. MARS

 

75 ÅR
LILLY EIDE,FØRDE                                              30. JUNI

ERNA HAGLUND, FØRDE                                  13. DESEMBER

GERD OSLAND, FØRDE                                     26. FEBRUAR

 

70 ÅR
ROLF HAUGLAND, NAUSTDAL                         1. SEPTEMBER

BJARNE HUNDERI, LÆRDAL                             9. MAI

LIV HOFF LANGLIE, FØRDE                               16. FEBRUAR

ODDVEIG SKAGEN, SANDE                              1.SEPTEMBER

HALDIS DALENG STRØMMEN. FØRDE           3.JULI

SIGNE SVA, SOGNDAL                                         15. AUGUST

BRITT VOLLSTAD, FØRDE                                 18.SEPTEMBER