Jubilanter i mars, april og mai

MARS

Olga Lervåg fyller 80 år 8 mars.

Gerd Grande fyller 75 år 9 mars.

Åshild Nysetvold fyller 80 år 10 mars.

Elsa Marie Pedersen fyller 85 år 13 mars.

Randi Gullikstad fyller 80 år 20 mars.

Gullveig Jacobsen fyller 75 år 21 mars.

Lillian Gundersen fyller 70 år  29 mars.

Kirsten Schei fyller 80 år 30 mars.

APRIL

Eva Irene Bårdsen fyller 80 år 2 april.

Torill Jacobsen fyller 70 år 8 april.

Harald Langeland fyller 80 år 8 april.

Stein Reidar Johansen fyller 75 år 15 april.

MAI

Karl Otto Sollie fyller 75 år 10 mai.

VI GRATULERER!!