Jubilanter i september, oktober, november og desember

SEPTEMBER

Kirsten Reitan fyller 75 år 29 september

OKTOBER

Ada Gundersen fyller 85 år 16 oktober.

Rolf P. Nilsen fyller 75 år 20 oktober.

Kirsten Grøndahl fyller 75 år 25 oktober.

Inger Jakobsen fyller 75 år 28 oktober.

Erik Dahl fyller 70 år 29 oktober.

NOVEMBER

Kjell Andreas Evjen fyller 75 år 2 november.

Kirsten Semble Vanebo fyller 75 år 12 november.

Ringmor Thun fyller 80 år 15 november.

DESEMBER

Eli Margrethe Skaar fyller 80 år 15 desember.

Alida Barkey fyller 85 år 18 desember.

Kari Wang fyller 70 år 20 desember.

Inger Qvam fyller 85 år 31 desember.

VI GRATULERER!!