Vedtekter og årsberetninger for Telepensjonistene Arendal

Vedtekter

Vedtekter

Lokalforeningens vedtekter ble vedtatt på årsmøtet i januar 2016.Les mer