Bergen og Hordaland

Fra medlemsmøtet 8. mai 2018 i Bergen

Telepensjonistene i Bergen hadde sitt siste møte før sommeren 8. mai. Tilstede var ca. 70 medlemmer. Etter informasjon og kaffe/te med snitter var det utlodning (etter prinsippet: ta med en premie; kjøp lodder), samt kostymekonkurranse for dem som turte kle seg litt ut. Bildet viser 5 av deltakerne i kostymekonkurransen. De er fra venstre Ingrid Haustveit, Berit Snipsøyr, Kåre Snipsøyr, Kjellaug Norheim og Kari S. Ivarsflaten. Og vinneren av konkurransen var Kjellaug Norheim. I bakgrunnen skimter man litt av premiebordet. Foto: Gunnar LarsenLes mer

Dagstur til «Tusenårsstaden Gulatinget» Eivindvik i Sogn

Torsdag den 7. juni 2018 inviterer Telepensjonistene Bergen og Hordaland alle medlemmer til dagstur til «Tusenårsstaden Gulatinget» i Eivindvik i Sogn og Fjordane. Påmelding til: Gunnar Larsen: gunnarla@online.no; mobil 95171834 eller Kari Strand Ivarsflaten: ka-stran@online.no; mobil 97740562Les mer

Davy Wathne på medlemsmøte 13.3.2018

Telepensjonistene i Bergen og Hordaland hadde på medlemsmøtet 13. mars besøk av Davy Wathne som hold et interessert foredrag med tittel "Tilfeldighetenes lunefulle lek". Det ble en svært underholdende time. Det var 96 medlemmer tilstede. Noe som var ny rekord. Bildet viser foredragsholderen sammen med foreningens nestleder Inger Johanne Klementsen.Les mer

Elvebåtcruice på Rhinen 9. – 14. september 2018

Køln-Koblenz-Cochem-Brauback.-Lorely-Rudesheim----Mainz-Køln. Se vedlegg for priser og påmelding. NY FRIST FOR PÅMELDING, 15.5. Det er også anledning til å melde på venner og bekjente. Vi trenger tre flere påmeldinger for at turen skal kunne gjennomføresLes mer