Turer Bergen

Dagstur til «Tusenårsstaden Gulatinget» Eivindvik i Sogn

Torsdag den 7. juni 2018 inviterer Telepensjonistene Bergen og Hordaland alle medlemmer til dagstur til «Tusenårsstaden Gulatinget» i Eivindvik i Sogn og Fjordane. Påmelding til: Gunnar Larsen: gunnarla@online.no; mobil 95171834 eller Kari Strand Ivarsflaten: ka-stran@online.no; mobil 97740562Les mer

Elvebåtcruice på Rhinen 9. – 14. september 2018

Køln-Koblenz-Cochem-Brauback.-Lorely-Rudesheim----Mainz-Køln. Se vedlegg for priser og påmelding. NY FRIST FOR PÅMELDING, 15.5. Det er også anledning til å melde på venner og bekjente. Vi trenger tre flere påmeldinger for at turen skal kunne gjennomføresLes mer