Møter/referater

Medlemsmøte 18. mai 2017

Medlemsmøte 18. mai 2017

Etter at Gerd hadde ønsket velkommen til de 52 frammøtte medlemmene, sang forsamlingen med stort ønske og håp allsangen «Kom mai du skjønne milde».Les mer

Medlemsmøte 23. mars 2017

Medlemsmøte 23. mars 2017

"I et nasjonalt kulturbygg i Bodøsjøen skal «Anna Karoline» fortelle om norsk jektefart gjennom 500 år og dens betydning for verdiskaping, internasjonale forbindelse, og den norske kystkulturen."Les mer