Organisasjonsnytt

Her presenteres vesenene, organisasjonene, prosjektene og tiltakene som berører oss pensjonister og er med å påvirke livskvaliteten i vårt lokalmiljø.