Kunngjøring/påmelding

Her legges turutlysning(er) med all nødvendig informasjon om program, frister og betaling