Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter for Telepensjonistenes forening Fornebu, vedtatt på ekstraordinært årsmøte 21.09.2011 og sist endret på årsmøtet 10.2.2016.Les mer