Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter for Telepensjonistenes forening Fornebu, vedtatt på ekstraordinært årsmøte 21.09.2011 og sist endret på årsmøtet 14.02.2018Les mer