Nyheter Kristiansund

Velferdsteknologi

Torsdag 19. april kl. 1000 - 1300 var Telepensjonistene i Kristiansund invitert til åpen dag om velferdsteknologi i Caroline kinosenter. Dette var i regi av Helseinnovasjonssentret.Les mer