Tidligere møter og sammenkomster

Julemøtet 2016 er avviklet

Julemøtet 2016 er avviklet

Årets julebord i Oslo-foreningen ble avviklet tirsdag 29. november i festlokalene i Grefsenveien med litt over 40 deltakere.Les mer