Historie Stavanger

TELEFONGEN FRA EN SVUNNEN TID 1981

Her kommer 7 årgang av Telefongen som var husorgan for Stavanger Teleområde. De vedlagte utgaver er fra 1981. Jeg gjør oppmerksom på at nr.2 B er en graf som uteble i nr.2 A. Dette er side 20 av nr.2 A. God fornøyelse.Les mer

TELEFONGEN FRA SVUNNEN TID 1975

Anne Lise Olaussen har bidro med manglende nummer 1 av Telefongen fra 1975. Jeg har lagt ved de øvrige nummer av Telefongen slik at hele årgang 1 fra 1975 ligger samlet i dette innlegget.Les mer