KJØREPLAN FOR TUREN TIL AUKRA OG BUD TORSDAG 6. JUNI

Fra Skateflua:                 kl 08:20
Fra Rutebilstasjonen:   kl 08:30

Bussen kjører så busstraseen til Moa

Fra Moa bussterminal:  kl 09:00
Fra Digerneset:                kl 09:10

Bussen blir merker «Telepensjonistene»

Vi regner med å være tilbake i Ålesund i 18-19 tida.

Vel møtt!