Kromøtet 3. oktober kl 12

Vidar Løvik som er leder av pensjonistforeningen EVRY vil informere om arbeidet de gjør for å skaffe nye medlemmer

Vidar Løvik er styremedlem i pensjonistforbundet Oslo.Vidar forteller litt om foreningen, men legger vekt påfølgende viktige aktivitet.
Hvilke behov bør tilfredsstilles for å sikre rekruttering til en seniorforening? Slik jobber vi.

Se link til hjemmesiden:

http://senior.evry.com/