Kromøtet 9. mai er avlyst

Kromøtet og medlemsmøtet er avlyst pga at LO trenger lokalene ifbm lønnsforhandlinger