Lofoten Telepensjonistforening – Medlemsmøte

Lofoten Telepensjonistforening

Medlemsmøte

Det inviteres til medlemsmøte

Torsdag 16. november 2017 kl. 12:00 på Lofoten Turistsenter, Alstad

Saksliste

Sak 1. Leder ønsker velkommen

Sak 2. Referat – innkomne saker

Sak 3. Økonomi – orientering

Sak 4. Loddsalg

Sak 5. Eventuelt

Underholdning v/Landsem

 

Etter møtet byr vi på servering – denne gangen blir det buffet.

Vel møtt 🙂