Manglende innbetaling av årskontingent for 2015. PURRINGER ER SENDT UT.

18.08.15200kr2

Vi har fortsatt noen medlemmer som ikke har betalt årskontigenten.

Forfall var 20. mars.

Har DU husket å betale medlemskontingenten?  Den er fortsatt på kr. 200,-.

Hvis ikke, vg. snarest å betale inn til:

TELEPENSJONISTENE I BERGEN,  konto: 3625 38 76578

 

Purringer er nå sendt pr. post med betalingsfrist 20 august.

De som ikke betaler innen fristen vil bli strøket fra medlemslisten.

____________________________________________________________