Medlemskontigenten 2018

Det er tid for innbetaling av kontingent for 2018 Medlemskontingenten er på kr 300 pr år og må betales til konto 1450 05 03875 innen utgangen av mars