Medlemsmøte 12 mars på XI-LAI Deng Restauranten

Medlemsmøte

TELEPENSJONISTENE

Medlemsmøte 12. mars 2014

XI-LAI Deng Restaurant

16 medlemmer til stede.

Møteleder: Berit Olafsen

Møtet startet med ett minutts stillhet til minne om to av våre medlemmer som var gått bort, Unni Klevstuhl Hansen og Tor Sørensen.

Leder orienterte om høringsutkast – organisasjonsutvalget.

Innspill/kommentarer er sendt innen fristen, og det var kommet positiv tilbakemelding på dette.

Det blir landskonferanse 20. mai 2014 på Rica hotell, Gardermoen. Leder og nestleder deltar.

Vi prøver å få til en tur til Eidsvoll i september, evt. i samarbeid med andre.

Per Michael Elshaug; Telepensjonistenes hjemmeside, og han viste også en film: Telehistorie (Telemuseets film). Spennende å se hvordan ting har endret seg innen telekommunikasjonen bare i løpet av de årene som har gått siden vi startet i denne bransjen!

Neste møte: 9. april

Vi avslutter møtesesongen 14. mai i Bøkeskogen.

 

Ref.: Asbjørg Holt Samuelsen